Τα Δημητριακά ώς αναπόσπαστο κομμάτι της διατροφής μας

“Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση καθιέρωσε τα προϊόντα Καουρή ως μια από τις
πιο αναγνωρισμένες εταιρείες στην Κυπριακή αγορά”

Πουργούρι για Πιλάφι

Λευκό Κινόα

Σιτάρι