Ξεκίνησε να καλλιεργείται στην Κίνα και έπειτα διαδόθηκε σε όλο τον κόσμο.
Κυκλοφορεί σε πολλές μορφές ανάλογα με τον τόπο και τον τρόπο παραγωγής του και είναι αναπόσπαστο κομμάτι της διατροφής μας.

“Από το 1984 με αφοσίωση στην ποιότητα εισάγουμε, συσκευάζουμε και διανέμουμε τα
προϊόντα Καουρής σε όλη την Κύπρο για εσάς”

Ρύζι Γλασέ

Ρύζι Μακρύκοκκο Καρολίνα Ουρουγουάης

Ρύζι Μακρύκοκκο Πάρμποιλντ Ουρουγουάης