Μείγμα για Καναρίνια

Μείγμα για Παπαγάλους

Ηλιανθόσπορος

Σκαρνιόλα

Μίλλετ Κίτρινο